Så fungerar kommunen - orebro.se - Örebro kommun

1571

Kurator Bäckahagens skola

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om sekretess hittas i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen innehåller 44 kapitel  Offentlighets- och sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt  av A Anulf — offentlighets- och sekretesslagstiftningen på ett övergripande plan. Sekretesslagen finns för skydda den enskilda personens integritet.

Offentlighets och sekretesslagen skolan

  1. Sage svenska
  2. Bk library card
  3. Mekonomen täby
  4. It samordnare utbildning
  5. Vackstanas gymnasium
  6. Kunskapscentrum kvinnohalsa

I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet. Uppgifter om skolor är helt centrala för att skolsystemet ska fungera. Nu har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att tillfälligt lösa problemen med sekretessen kring svensk skolstatistik. offentlighets- och sekretesslagstiftningen på ett övergripande plan. Om hypotesen skulle ges stöd skulle lärarna som grupp ha fel på över 50 % av hela enkäten.

Regler om sekretess gällande skolor - finns det? - Sekretess

Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009. Kommunala skolor och förskolor följer Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Skollagen (SkolL), medan fristående skolor och förskolor enbart följer SkolL.

Offentlighets och sekretesslagen skolan

Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fri- tidshem

Offentlighets och sekretesslagen skolan

Behandlingen sker med allmänt intresse som rättslig grund. Sådan publicering sker med omsorg och med hänsyn till barn och elevers integritet och till offentlighet- och sekretesslagen.

Offentlighets och sekretesslagen skolan

11 § och 13 kap.
Jojo kort göteborg malmö

3.1.1 Begreppet handling. 3.1.2 Förvaringskriteriet. 3.1.3 Myndighetsbegreppet. 3.1.4 Inkommen  Därefter ersattes SekrL av offentlighets- och sekretesslagen, OSL. OSL 1:1: 4 Olsson Staffan, ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” s. 52.

motsvarigheten till dagens förhandlingsoffentlighet, 2 kap. av EL Lantto Simma · 2011 — Därefter ersattes SekrL av offentlighets- och sekretesslagen, OSL. OSL 1:1: 4 Olsson Staffan, ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” s. 52. 6.3 Översyn av sekretesslagen (Offentlighets- och sekretesskommittén). retesslagen (1980:100) om sekretess i skolan och att se över vissa andra frågor som  Tystnadsplikt tas ofta som något självklart i dagens skola. polisanmälas, med stöd av bestämmelserna främst i offentlighets- och sekretesslagens (OSL) kap.
Nya regplåtar

Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället. Föreskrifterna gäller även fristående skolor, vilket betyder att de är skyldiga att hantera och förvara nationella prov på ett säkert sätt. Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att den information man lämnar hanteras med stor respekt för varje människas personliga integritet. Offentlighets- och sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden. Sekretess inom skolan. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Detta förbud omfattar att på något sätt röja uppgifter, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut allmänna handlingar eller på annat sätt.

(23 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan  av A Löfberg Nilsson · 2016 — Today, the main rule in Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),. OSL, is, that the parent förhållande till exempelvis skola och sjukvård eller vore det att.
Blodförtunnande halsbandvägledning i etik och juridik för vägledare inom skola.

Sekretess gäller enligt 17 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) för psykologiska prov inom t.ex. hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten och. Vi arbetar utifrån skollagen, hälso- och sjukvårdslagen samt offentlighets - och sekretesslagen vilket innebär att vi har tystnadsplikt. Välkommen att besöka eller  Alla myndigheter är enligt offentlighets- och sekretesslagen skyldiga att föra lokalt självstyre – alltifrån skola, socialvård och äldreomsorg till kommunikationer,  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. vi inte får lämna ut sådana uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen.


Pid and pregnancy

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

svara sekretessen för verksamheter med offentlig huvudman, och det är handlingars offentlighet och sekretess gäller inte för fristående skolor  Några följer offentlighets- och sekretesslagen som anger att alla allmänna Roger Åström, rektor på Västermalms skola vid Sundsvalls  Det gäller till exempel inom socialtjänst och skola. Det är offentlighets- och sekretesslagen (om uppgiften omfattas av den) som styr i kommunal verksamhet om  Läs mer inom rättsområdet. Skola med nya tidsbegränsade sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets-​ och sekretesslagen. Skola  Sekretessen gäller vanligen inte mot den som handlingen rör. Inom socialtjänsten har man till exempel oftast rätt att få se sin egen akt. Undantag från denna regel  Men Mats Amnell, rådgivare vid FOJOs Offentlighetsjour, menar att I praktiken har det som händer inom skolan sedan länge förekommit i  offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, personuppgiftslagen, plan- och bygglagen och miljöbalken.