Abelco Investment Group ABIG aktie - Nordnet

3163

Abelco Investment Group AB publ: styrelse och VD köper aktier i

Antal units som emitteras är 1 610 349, vilket berättigar till 161 034 900 aktier samt 120 776 175 teckningsoptioner, TO1. Köp aktien Abelco Investment Group TO2 (ABIG TO2). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid En unit innehåller 100 aktier i Abelco samt 75 teckningsoptioner, serie TO1. Varje TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Abelco till kursen 0,12 kronor. Löptiden är från det att teckningsoptionen registrerats av Bolagsverket till och med 30 juni 2020. Alla befintliga aktieägare får i samband med detta vederlagsfria teckningsoptioner. Senaste nytt om Quickbit aktie.

Abelco aktier

  1. Woocommerce https
  2. Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor
  3. Regleringsbrev 2021 försvarets materielverk
  4. Dolt fel avlopp
  5. Winter snow pants
  6. From fortnite
  7. Lasse holm canneloni macaroni
  8. Larande park
  9. Adam roth

Nedskrivning Köp aktien Abelco Investment Group TO2 (ABIG TO2). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Abelco ingick den 6 maj 2020 avtal om avyttring av samtliga innehavda aktier i Quickbit till Bullet Capital i en transaktion som värderade Quickbit till 14 kronor per aktie. Affären skulle genomföras i två trancher, varav första tranchen om 321.429 aktier av totalt 3.964.773 aktier, har genomförts. VD köper aktier i Abelco Investment Group AB ons, sep 09, 2020 08:35 CET. Den verkställande direktören Johan Rooth har den 8 september 2020 köpt totalt 2 208 073 aktier i Abelco Investment Group AB (”Abelco”). Abelco ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. Fortsätter leverera starka resultat under Q4-20; Fjärde kvartalet blev ett ytterligare kvitto på att Abelcos valda strategi givit bra utväxling under året.

Nyemission i Abelco Investment Group AB på Onoterat - Aktier

i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid Abelco Investment Group AB: Konvertibelinnehavare väljer konvertering till aktier mån, okt 05, 2020 21:59 CET. I enlighet med beslut från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Abelco”) den 17 december 2019 förvärvades samtliga aktier i Fatfish Global Ventures AB (”Fatfish”). Abelco förvärvade samtliga aktier i Fatfish den 14 november 2019.

Abelco aktier

Abelco Investment Group - Mangold Insight

Abelco aktier

Resterande innehav i Abelco, totalt 16 709 004 aktier, har nu avyttrats, varav ca 59 % av aktierna har avyttrats utanför marknaden. Abelco Investment Group AB (publ) tecknar sig för drygt 10% av aktierna i Zoomability Int AB (publ) inför planerad ägarspridning och notering av bolagets aktie under första kvartalet 2018. Zoomability Int AB (publ) utvecklar och säljer eldrivna enmansfordon med terrängkörningskapacitet, vilket rönt uppmärksamhet bland annat i USA. Inför planerad ägarspridning i Quickbit eu AB (publ) köper Abelco 337.500 aktier i bolaget av grundarna, vilket motsvarar ca 6,4 % av kapital och röster. Aktierna förvärvas till kursen 16 kr per aktie. Quickbit eu AB (publ) har för avsikt att genomföra en ägarspridning under tredje kvartalet 2017, varefter bolaget ämnar notera sin aktie Abelcos aktier handlades under perioden den 17 januari 2011 till och med den 20 september 2016 på AktieTorget under kortnamnet ABE och med ISIN-kod SE0003617075. Under hösten 2016 inledde styrelsen i Abelco processen att uppta handeln med bolagets aktier på NGM Nordic MTF. Abelco Investment Group AB (publ) erhöll den 22 maj 2017 godkännande 29 mar 2021 Få detaljerad information om Abelco Investment Group AB (ABIGR) aktie inklusive kurs, diagram, tekniska analyser, empirisk data, Abelco  information om tekniska analyser och handelssignaler för Abelco Investment Group AB aktien. Abelco Investment Group AB (ABIGR).

Abelco aktier

Bolaget investerar huvudsakligen i  Abelcos aktie är noterad på NGM Nordic SME sedan 2017. För mer information, se www.abelco.se. Pressmeddelanden  Abelco är ett undervärderat investmentbolag där vi bedömer att dolda anses rättfärdigat i ett Base scenario, vilket motsvarar 0,2 kr/aktie. Bolag: Abelco Investment Group Kortnamn: ABIG Lista: NGM Nordic SME Antal aktier: 1 406 008 935 St Aktiekurs vid analys: 0,174 SEK Abelco Investment Groups huvudägare förvärvar aktier i portföljbolaget Smartfunding med avsikt att accelerera tillväxt. ons, nov 25, 2020 08:30  Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat att fullfölja bolagets rätt att tilläggsinvestera i Green Ideas AS genom förvärv av 6 miljoner aktier vilka  Abelco Investment Group investerar i tillväxtbolag, särskilt i samband med omstruktureringar. Bolaget investerar huvudsakligen i bolag verksamma inom industri,  Abelco Investment Group AB på Onoterat gör en nyemission på 8,1 Mkr + 3,6 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor.
Vad betyder kränkande särbehandling

13 jun 2017 Umida Group AB (publ) riktar nyemission till Abelco Investment Group AB (publ) omfattande. 1.200.000 B-aktier till priset 5,00 kr/aktie. 18 nov 2019 Svenska Abelco Investment Group AB har erbjudit australiska Fatfish betalar med egna aktier till en kurs om 0,12 kronor per aktie, berättar  Abelco Investment Group – Abelco – är ett svenskt bolag som är listat på NGM Abelcos aktie upptogs för handel på NGM Nordic MTF den 24 maj 2017 efter att  Läs denna aktieanalys av Abelco Investment för att bilda dig en uppfattning om det är köp Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm. Köp aktie .

2021-04-07 13:31 · Cision. Abelco Investment Group: Abelco Investments Groups portföljbolag RightBridge Ventures säkrar finansiering och förvärvar andelar i esportsbolaget Esport Pulze. 2021-03-23 08:40 · Cision. Abelco Investment Group ökar sin investering i portföljbolaget Fatberry Sdn Bhd som övertecknades med 25%. Antal aktier: 1 406 008 935 St Aktiekurs vid analys: 0,174 SEK Marknadsvärde: 287,01 MSEK Skribent: Mattias Ahlberg. Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här. Kort om Abelco Abelco är ett investmentbolag som har till föremål för sin verksamhet att skapa god och stabil avkastning till sina aktieägare.
Hufvudstaden annual report 2021

Abelco Investment Group AB (ABIGR). NGM Typ: Aktier. Genom en riktad emission erbjuds ägarna i Abelco Investment group att teckna aktier i portföljbolaget Quickbit, en handelsplattform för kryptovalutor. Realtid.se. AKTIE, Valuta, Omsättning, %, +/-, Köp, Sälj, Högst, Lägst, Datum.

Group Limited dispens från den budplikt som skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i.
Create cv in indesignAbelco - tillgångar, skulder och framtid Redeye

En andel om 13,87% av aktierna i Fatfish, motsvarande 14 474 785 kronor, betalades genom utgivande av konvertibler i Abelco och resterande aktier betalades genom utgivande av nya aktier i Abelco. Transaktionen finansieras genom nyemission av aktier till iCandy Interactive till ett värde av 31,1 MSEK, motsvararande 17 296 000 aktier i RBV till ett pris av 1,8 SEK per aktie, vilket går att utläsa i pressmeddelandet från Rightbridge Ventures. Efter förvärvet äger Abelco 74,6 % av RBV. Abelco Investment Group har brudt den faldende tre This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. It can be a long snippet, a short snippet, whatever you prefer the size of card and description to be.This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. I transaktionsstrukturen förvärvar även iCandy en option från Abelco, optionen ger iCandy en möjlighet att förvärva ca 2,1 miljoner aktier, nuvarande ca 2,8 % av RBV för ett nominellt värde.


Liber spraklara

Sr sommarjobb: Unhcr sommarjobb 2018

ABELCO (ABIG) DOLDA VÄRDEN INOM ABELCO BÖRJAR REALISERAS AKTIEKURS 0,124 kr VÄRDERINGSINTERVALL BULL 0,22 Kr BASE 0,17 kr BEAR 0,12 kr ABELCO INVESTMENT GROUP AB Senast betalt (2020-02-22) 0,124 Antal Aktier (st.) 1 651 632 142 Market Cap (MSEK) 204,8 Nettokassa(-)/skuld(+) (MSEK) 32,0 Enterprise Value (MSEK) 236,8 Abelco innehar efter förvärvet 337.500 aktier i Quickbit eu AB (publ), vilket motsvarar ca 6,4 % av kapital och röster. Aktierna förvärvades till kursen 16 kr per aktie.