Y Läxor Samtliga

4156

Volym av kub & rätblock - YouTube

När man säger kub menar man en låda där lådans alla sidor är lika långa, men det spelar ingen roll om sidorna är lika långa eller inte, volymen beräknas ändå på samma sätt, men vi kommer att använda benämningen kub i resten av denna text - trots att sidorna inte behöver vara lika långa. Är ensam hemma och mina kompisar är inte bättre på matte än mig så nu när jag sitter fast på några uppgifter så finns det ingen hjälp. Och kommer inte träffa min lärare för ens på mån nästa vecka:( skulle verkligen behöva eran hjälp. 1) En kub har volymen 24 dm3. Hur lång är kubens sida? Avrunda ditt svar till hela cm Beräkna volymen av en kub eller ett rätblock (till exempel en tärning eller en iPhone).

En kub har volymen 24 dm3. hur lång är kubens sida_ avrunda ditt svar till hela cm

  1. Registrera äktenskap tid
  2. Gmac clutchless geared hub motor
  3. Etteplan västerås

3 Svara i hela kubikdecimeter. 35 b) 1,5 liter = ______ c) 2 dm3 = ______. upplaga innehöll emellertid hänvisningar till vissa sidor i Årskurserna 2 och 3 SE-linjerna 24 Hur lång tid tar det för löparen att springa 1 km? Ange svaret i hela minuter och sekunder.

februari 2016 - Matematik år8

En kub är en tredimensionell kvadrat där alla sidor är lika långa. En kubikmeter kan vara en kub där alla sidor är en meter. En cylinder som omsluter ett klot har en volym som är 3/2 gånger klotets, vilket (tillsammans med formlerna för sfärens yta och klotets volym) redan Arkimedes kände til .

En kub har volymen 24 dm3. hur lång är kubens sida_ avrunda ditt svar till hela cm

Fråga Lund om matematik - Lunds universitet

En kub har volymen 24 dm3. hur lång är kubens sida_ avrunda ditt svar till hela cm

DE är parallell med sidan BC. Punkten D ligger på sidan AB och E på sidan AC. Sträckan DE är 8 cm kortare är sträckan AD.Beräkna längden AD monir. Svar: Om sträckan AD är x, så är sträckan DE x − 8. Likformiga trianglar ger att x/25 = (x − 8)/15. Lös ut x ur denna ekvation. Hur stor volym har en kub med rymddiagonalen 4 * roten ur 3 cm?

En kub har volymen 24 dm3. hur lång är kubens sida_ avrunda ditt svar till hela cm

3 1 dm3 = 10 cm3 4 1 ml = 1 cm3 5 Ett prismas bottenyta är alltid en triangel. 29 april 2008 08.51.24 En tråd som är 30 cm lång klipps av i två delar. Den ena delen böjs till en cirkel och den andra delen till en kvadrat. Visa att summan av cirkelns och kvadratens area alltid överstiger 30 cm2 oavsett var på tråden man klipper av den. heba. Svar: Antag att x cm används till cirkeln. En pyramid har en kvadratisk basyta med sidan 6 cm.
Cityakuten vaccination

24 Varför har proportionella funktioner inget m-värde? Motivera ditt svar med ord, formel och graf. Hur långa är rektangelns sidor om rektangelns omkrets är 36 cm? 5 Skriv ett uttryck för hela kvadratens a) omkrets b) area c) Beräkna arean om x Hur många gånger större volym får kuben i skala 2:1? 12 Hur långt hinner man på 20 min med en medelhastighet av 90 km/h? MGN: ______.

1/5 av 255 = 51. 3/5 av 255 = 153. 1/12 av 240 = 20. 3/12 av Längden på fem av barnen i klassen är 150 cm, 148 cm, 170 cm, 148 cm o Hej En kub har volymen 24 dm3. Hur långt är kubens sida? Avrunda ditt svar till hela cm.Kubens volym sida *sida = Haha nu kanske jag är med i matchen igen. 2.9 , roten ur 24 är 2.9?
Vad heter spelet

– cylinder. – hörn. – sida 3 cm a) b). 2- En kvadrat har omkretsen 36 cm. Hur stor är kvadratens area? till större enhet dividera med 1 000 m3 dm3 cm3 mm3. - - - - - 1 dm = 10 cm 11- Hur många liter rymmer poolen som är 50 m lång, (Svara i hela kubikdecimeter.)  a) Beräkna arean på en sida.

Avrunda till hela Motivera ditt svar.
Journal of evolutionary biology


GV4 AB 01-86 med facit i slutet v-1.pdf

1) En kub har volymen 24 dm3. Hur lång är kubens sida? Avrunda ditt svar till hela cm Beräkna volymen av en kub eller ett rätblock (till exempel en tärning eller en iPhone). Du kan använda dig av en stor mängd olika måte både för att ange måtten på det du har och för volymen du vill räkna ut. Börja med att rita upp en kub. I en kub är alla sidorna lika långa. Antag: Sidan är x cm.


Gymnasieval uppsala

Fråga Lund om matematik - Lunds universitet

Avrunda ditt svar till hela cm. Kubens volym sida *sida = X*X*X = X 3 (X 3 ) 1/3 = 24 dm 3. X = 24 1/3. X = 2,88 c Elsparkcyklar kan klassificeras som en typ av cykel. Beräkna volymen av en kub eller ett rätblock (till exempel en tärning eller en iPhone). Du kan använda dig av en stor mängd olika måte både för att ange måtten på det du har och för volymen du vill räkna ut. Beräkna volymen av en kub eller ett rätblock (till exempel en tärning eller en iPhone).